Drept Civil si Procesual Civil

 • consultanta juridica
 • intermediere in vanzarea, cumpararea si inchirierea de bunuri imobiliare
 • actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;
 • rezolutiunea si rezilierea contractelor
 • partaj judiciar;
 • succesiuni;
 • raspundere civila delictuala si contractuala;
 • actiuni in nulitatea actelor
 • actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si
 • accesiune;
 • actiuni in pretentii;
 • actiuni posesorii;
 • mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
 • consultanta referitoare la contracte de:
 • vanzare-cumparare
 • donatie
 • de inchiriere
 • de imprumut
 • depozit
 • de intretinere
 • de rentă viagera.
 • publicitatea imobiliara, intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara
 • autorizarea executarii sau desfiintarii constructiilor;
 • certificatul de urbanism;
 • autorizatia de construire;
 • exproprierea pentru cauza de utilitate publica
 • redactari cereri de chemare in judecata, contracte, notificari, tranzactii,
 • intampinare, cerere reconventionala
 • redactare contracte
 • asistenta juridica si reprezentare in fata instantei de judecata
 • masuri asiguratorii;
 • contestatii la executare;
 • investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
 • asistenta si reprezentare in fata notarului public.